Azi, 23 septembrie 2021, filiala Timișoara a Asociației NEAMUNIT a desfășurat una dintre acțiunile de întreținere a monumentelor locale ale eroilor.

De data aceasta, membri filialei s-au reîntors la Monumentul Luptătorilor Anticomuniști de la Pădurea Verde. 

Pe pagina filialei de la Timișoara se consemnează:

„Căci Dumnezeu nu poartă cu carul biruinței decât pe viteji, pe cei care se știu pierde pe ei pentru a-și răscumpăra neamul și sufletul.

– Ion I. Moța
Nu ne-or primi mormintele de vom uita jertfa lor.
Chiar dacă prin fapte și gesturi mici, chiar dacă duhul vremelnic este potrivnic, avem datoria de a sluji cu sfințenie la memoria vitejilor noștri.
Ei sunt mărturia pe care a dat-o neamul nostru în vremuri de răscruce. În acele momente, toată trăirea și puterea neamului s-a adunat în ei pentru a mărturisi.
𝑺̦𝒊 𝒎𝒂̆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒊𝒔𝒊𝒕-𝒂𝒖!
În imagini, una dintre acțiunile de întreținere a monumentului de la Pădurea Verde, dedicat Rezistenței Anticomuniste Bănățene.
Amintim că la 16 iulie 1949 au fost executați la Pădurea Verde 5 luptători din grupurile de Rezistență Anticomunistă: Spiru Blănaru, Petru Domăşneanu, Romulus Mariţescu zis Fert, Petru Puşchiţă zis Mutaşcu, Ion Tănase.
Pentru ei și pentru biruința tuturora celor ce s-au jertfit în trecut, privim cu dârzenie către viitor.
𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔̦𝒕𝒆, 𝑫𝒐𝒂𝒎𝒏𝒆, 𝑱𝒆𝒓𝒕𝒇𝒂 𝒍𝒐𝒓!”