Încă o etapă în continuarea Protestului din 2 Octombrie – Lupta continuă prin toate mijloacele legale

În data de 7 Octombrie 2021, principalii organizatori ai protestului desfasurat pe 2 Octombrie 2021 în Piata Victoriei au depus un Memoriu oficial cu o serie de solicitari clare și bine fundamentate către Înalta Curte de Casație și Justiție – în calitate de reprezentantă a Puterii Judecătorești în Stat.
 
Iata Preambulul documentului depus, cu principalele solicitari formulate catre Înalta Curte de Casație și Justiție:
Noi, Cetățenii României, constituiți în adunarea publică în ziua de 02 octombrie 2021 în Piața Victoriei din București, pentru a ne exprima nemulțumirea față de situația în care a ajuns România, în prezent, când democrația constituțională și statul de drept sunt periclitate fundamental de chiar osatura instituțională a acestuia, toate cele trei puteri în stat și autoritățile publice părăsind matca constituțională, arogându-și atribuții pe care Constituția nu li le conferă și ignorându-și atribuțiile și rolul constituțional care le revin, solicităm tuturor celor trei puteri în stat și tuturor autorităților publice să reintre în matca constituțională.
 
În acest sens, solicităm judecătorilor înaltei curți de casație și justiție și celorlalte instanțe judecătorești din România:
1. să nu se mai comporte ca o anexă a puterii executive și să își îndeplinească rolul pe care îl au potrivit Constituției;
2. să înfăptuiască justiția în numele legii, în mod independent și cu imparțialitate, să se supună numai legii, iar justiția să fie unică, imparțială și egală pentru toți;
3. să respecte dreptul de acces efectiv și eficace la instanță, dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil;
4. să stabilească, ”de urgență”, termenele de judecată pentru soluționarea recursurilor care au ca obiect acțiuni în anulare împotriva actelor normative emise în pandemie, așa cum prevede art. 20 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.
5. să își respecte atribuțiile care îi revin conform art. 126 alin. (6) din Constituția României și să efectueze controlul judecătoresc efectiv al actelor administrative normative emise în pandemie, astfel încât să se pronunțe o soluție definitivă în termenul de aplicabilitate al actului normativ atacat (Decizia CCR nr. 392/2021), iar autoritatea publică să nu mai aibă posibilitatea să emită alte acte normative cu același conținut care să afecteze la infinit drepturile și libertățile cetățenilor români, în mod nelegal.
 
Noi, cetățenii României am ajuns în situația în care simțim că nu mai avem cui să ne plângem pentru a ni se face dreptate.
 
Securitatea juridică a fiecărui cetățean român este în pericol, oricine putând fi cercetat și condamnat fără să fi săvârșit o faptă penală, oricine poate să își piardă proprietatea sau locul de muncă în mod nelegal și exemplele pot continua în orice domeniu.
Toată această stare de insecuritate juridică și socială a apărut ca urmare a faptului că judecătorii de la cea mai mică instanță în grad și până la judecătorii Curții Supreme din România au uitat că potrivit Constituției justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți, atât pentru cetățean, cât și pentru stat.
Insecuritatea juridică și socială a apărut în România de mulți ani. Însă, în perioada pandemiei ea s-a acutizat.
În condițiile în care puterea executivă, Guvernul, a prelungit starea de alertă din 30 zile în 30 zile, începând din luna iunie 2020, prin Hotărâri de Guvern emise cu încălcarea dispozițiilor din legile în vigoare și a instituit măsuri care nu erau prevăzute în Legea nr. 55/2020, prin adăugarea la lege și arogarea drepturilor puterii legiuitoare, care ne-au restrâns numeroase drepturi și libertăți fundamentale, instanțele de judecată s-au comportat ca o anexă a puterii executive.
Aceasta deoarece prea puțini judecători de la Curțile de apel și-au respectat atribuțiile care le reveneau potrivit legii și Constituției în exercitarea controlului judecătoresc al actelor normative emise de Guvern, Ministere și alte autorități publice în timpul pandemiei.
Mai mult, recursurile care s-au înregistrat pe rolul Înalte Curți de Casație și Justiție au primit termen de judecată peste 6 luni – 1 an de la data înregistrării, în condițiile în care actele normative atacate au perioadă de valabilitate limitată, foarte scurtă.
Comportamentul instanțelor de judecată ne dovedește că puterea judecătorească a făcut tot ce a putut să îi permită puterii executive să se comporte cum dorește, dincolo de limitele competențelor pe care Constituția i le conferea și să restrângă orice drept și libertate cetățenilor români după bunul plac, cu exces de putere.
Comportându-se în această manieră, puterea judecătorească nu și-a respectat rolul constituțional de a veghea la echilibrul puterilor în stat, democrația și statul de drept devenind simple sloganuri în România, ele nemaiexistând în mod real.
 
Toate acestea au avut consecințe directe iremediabile asupra fiecărui cetățean român. (…)
 
Am ajuns să ne simțim captivi în propria țară și la mila Guvernului, fără să avem vreo pârghie legală la îndemână pentru a ne putea opune abuzului la care suntem supuși chiar de către organele statului.
 
Este timpul ca puterea judecătorească să își îndeplinească atribuțiile care îi revin conform art. 126 alin. (6) din Constituție și, totodată, recursurile să se judece de Înalta Curte de Casație și Justiție, ”de urgență”, așa cum prevede art. 20 alin (2) din Legea nr. 554/2004 și nu după luni sau ani de la înregistrarea recursului, așa cum se întâmplă în prezent.
Noi nu mai putem tolera acest comportament al puterii judecătorești și îi solicităm să reintre în matca sa constituțională și să își îndeplinească atribuțiile care îi revin, cu obiectivitate și imparțialitate.”
 
In continuarea documentului sunt 3 pagini de argumente si solicitari de ordin juridic, formulate de catre un grup de avocati din societatea civila care lupta pentru drepturi si libertati.
 
Documentul a fost depus oficial la Înalta Curte de Casație și Justiție si a fost semnat în numele tuturor participanților la protestul din 2 Octombrie 2021 de catre:
 
Asociația Calea Neamului
Asociația NEAMUNIT
Grupul Civic Legitimă Apărare
Asociația Alianța Părinților
Asociația Juriștilor pentru Drepturi și Libertăți
Grupul Civic Starea de Libertate