COMUNICAT DE PRESĂ
 
DUPĂ 30 DE ANI FACEM RAPEL LA LIBERTATE!
 
Noi, cetățenii români, grupurile civice și asociațiile din societatea civilă care vom organiza mitingul de protest care va avea loc în data de 2 Octombrie 2021 în Piața Victoriei, dorim să facem o serie de precizari și să transmitem public lista cu revendicarile principale pe care le susținem prin acest protest.
 
Precizăm faptul că protestul organizat de noi în Piața Victoriei este unul apolitic, al societății civile românești. Ne vom păstra non-partizanatul politic, indiferent de culoare, deoarece marea majoritate a cetățenilor, după cum se știe, a refuzat să legitimeze la ultimele alegeri clasa politică actuală prin absenteismul masiv de la vot. Nu avem mandat din partea oamenilor, și nici a membrilor acestor organizații de a da microfonul niciunui politician. Am primit cereri de la mai mulți politicieni să vorbească la microfon, și i-am refuzat politicos pe toți. Rămânem în sfera civică și nu amestecăm lucrurile.
 
În schimb, orice cetățean al României, indiferent de simpatiile sau apartenența sa politică, poate veni bineînțeles în Piața Victoriei ca simplu participant la protest. Nu respingem pe nimeni și nu facem diferențieri, însa nu vom permite niciunui politician sau partid să își faca campanie, sau să încerce să caștige capital politic exploatând un demers pur civic, născut din revolta cetățenilor și a societății civile împotriva unor abuzuri și încălcari de drepturi repetate și inacceptabile.
 
Revendicările principale pe care le susținem prin acest protest sunt:
1) Solicităm autorităților renunțarea urgentă și definitivă la folosirea “certificatului verde” Covid pe teritoriul României.
2) Cerem ridicarea imediată a stării de alertă, care a fost prelungită în mod nejustificat și nefundamentat din luna mai 2020 până în prezent, asigurând un cadru propice pentru numeroase abuzuri ale autorităților și încălcări de drepturi ale cetățenilor, care trebuie să înceteze.
3) Solicităm autorităților oprirea tuturor măsurilor de segregare a populației României pe criterii medico-sanitare.
4) Solicităm autorităților renuntarea la orice formă de impunere directă sau indirectă a vaccinarii obligatorii de orice tip.
5) Solicităm autorităților să promoveze și să permită utilizarea tratamentelor medicamentoase dovedite eficiente în stadiile timpurii ale infecției cu Sars-Cov2, pentru evitarea supraaglomerării spitalelor.
6) Solicităm autorităților oprirea tuturor măsurilor abuzive și discrimitatorii la adresa unor categorii profesionale (cadre medicale, personal MAI, personal ISU, cadre didactice, studenți, etc).
7) Solicităm menținerea deschise, cu prezență fizică, a tuturor unităților de învățământ, de la cel preșcolar până la cel universitar, fără mască obligatorie, fără constrângeri de niciun fel (testare obligatorie pentru elevi și studenți, certificat verde pentru profesori, etc).
8) Solicităm autorităților renunțarea imediată la măsurile restrictive, dovedite inutile și ineficiente, care afectează activitatea unor sectoare întregi din economie, atât la nivelul angajatorilor, cât și al angajaților.
9) Solicităm autorităților să asigure accesul nediscriminatoriu la servicii de sănătate al tuturor cetățenilor, fără a transforma spitale întregi în unități dedicate covid – măsura care duce la creșterea dramatica a mortalității în rândul pacienților care suferă de alte afecțiuni grave, acute sau cronice.
10) Solicităm autorităților reglementarea strictă și plafonarea urgentă a prețurilor la energie și gaze, a căror creștere explozivă poate afecta serios nivelul de trai al multor cetățeni Români, pe fondul inflației, crizei economice, și apropierii sezonului friguros.
11) Solicităm Guvernului României și tuturor autorităților statului Român sa înceteze adoptarea și aplicarea unor măsuri și restricții abuzive și nelegale, care, sub pretextul pandemiei, încalcă Constituția României si drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor Români.
12) Solicităm cu fermitate ca cele trei puteri din stat (Executivă, Legislativă și Judecătorească) să respecte Constituția României și să își respecte cu strictețe toate atribuțiile, responsabilitățile și regulamentele specifice de funcționare.
În mod punctual, solicităm celor trei puteri din stat următoarele:
 
12.1) Solicităm Guvernului României:
1. Să revină în matca constituțională și să își îndeplinească atribuțiile pe care Constituția le stabilește în sarcina sa, să nu își mai aroge puteri de legiferare pe care Constituția nu i le permite, să nu mai restrângă exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale cu încălcarea legii și a Constituției;
2. Retragerea proiectelor de lege inițiate de către Ministere care condiționează drepturile și libertățile fundamentale de Certificatul verde (dovada testării/vaccinării/trecerii prin boală), respectiv proiectul de lege inițiat de Ministerul Sănătății cu privire la profesioniștii din domeniul asistenței sociale și proiectul de lege inițiat de Ministerul Sănătății cu privire la personalul din domeniul medical, ISU și MAI, și să nu mai inițieze proiecte de lege similare;
3. Abrogarea dispozițiilor din actele normative emise de Guvern și de Ministere în privința modalității de desfășurare a anului școlar 2020-2021 care prevăd obligativitatea purtării maștii de catre elevi, studenți și profesori.
4. Abrogarea tuturor măsurilor anti-pandemie instituite care s-au dovedit ineficiente si fara un efect real în combaterea transmiterii virusului Sars-Cov2 și emiterea unui nou set de recomandări practice către cetățeni, care să vizeze măsuri solid fundamentate științific de prevenție pentru infectarea cu virusul Sars-Cov2 și combaterea transmiterii acestuia;
5. Încetarea campaniilor improprii de acordare de recompense bănești sau materiale pentru vaccinare, informarea corectă și completă a cetățenilor cu privire la vaccinurile anti-Covid-19 și efectele adverse ale acestora, astfel încât cetățenii să poată să decidă în cunoștință de cauză, dacă doresc să se vaccineze sau nu. Prezentarea în mod distinct în comunicatele zilnice a numărului persoanelor vaccinate din total persoane: testate, confirmate pozitiv la testare, spitalizate, decedate;
6. Încetarea campaniei de segregare și dezbinare a populației pe criteriul vaccinării, precum și încetarea campaniei de incitare la ură între persoanele vaccinate și nevaccinate;
7. Toate actele normative care sunt inițiate de Guvern și Ministere să fie supuse dezbaterii publice la care să fie invitate ONG-urile, sindicatele și patronatele și emiterea acestora să se facă cu respectarea tuturor legilor în vigoare și primordial a Constituției României.
 
12.2) Solicităm Parlamentului României:
1. Solicităm tuturor senatorilor și deputaților să nu voteze niciun proiect de lege care să prevadă introducerea vaccinării obligatorii în România sau obligativității folosirii Certificatului verde.
2. Solicităm deputaților României să respingă Proiectul de Lege nr. PLX-393/2021, prin care CNSU și Guvernul primesc puterea de a institui pentru orice categorie de populație obligația prezentării certificatului verde pentru asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale.
3. Respectarea de către Parlament a supremației Constituției, și a tuturor drepturilor și libertăților consacrate constituțional, în litera și spiritul lor.
4. Respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale cetățenilor Români, consacrate de Conventia Europeană a Drepturilor Omului și prin Declarația Universala a Drepturilor Omului.
5. Parlamentarii să respecte faptul că legiferarea nu poate fi realizată fără parcurgerea etapei consultării publice și a normelor de tehnică legislativă.
6. Parlamentarii să țină cont de faptul că legiferarea în contra majorității și în interesul unor minorități, indiferent de contextul formării acestora, de o manieră care încalcă flagrant drepturi esențiale, în lipsa exercitării cărora însuși dreptul la viață este sub semnul întrebării, delegitimează întreg corpul legislativ, reprezentativitatea acestuia golindu-se de conținut.
 
12.3) Solicităm Înaltei Curți de Casație și Justiție și tuturor Instanțelor judecatorești din România:
1. Să nu se mai comporte ca o anexă a puterii executive, și să își îndeplinească rolul pe care îl au fiecare potrivit Constituției;
2. Să înfăptuiască justiția în numele legii, în mod independent și cu imparțialitate, să se supună numai legii, iar justiția să fie unică, imparțială și egală pentru toți;
3. Să respecte dreptul de acces la instanță, dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil;
4. Să stabilească, ”de urgență”, termenele de judecată pentru soluționarea recursurilor care au ca obiect acțiuni în anulare împotriva actelor normative emise în pandemie, așa cum prevede art. 20 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.
5. Să își respecte rolul stabilit de Constituție conform art. 126 alin. 6 din Constituția României și să efectueze controlul judecătoresc efectiv al actelor administrative normative.
 
12.4) Solicităm Curții Constituționale a României:
1. Să își exercite rolul de garant al supremației Constituției și să soluționeze excepțiile de neconstituționalitate cu care este investită în mod obiectiv și imparțial, fără nicio influență;
2. Să reducă termenele pentru depunerea rapoartelor de către judecătorii raportori, să dispună reducerea termenelor și stabilească termenele de judecată în dosarele care au ca obiect excepțiile de neconstituționalitate privind Legea nr. 55/2020, Legea nr. 136/2020, OUG nr. 21/2004, si OUG nr. 192/2020.
 
În încheiere, dorim să subliniem din nou faptul că, în calitate de cetățeni ai României și reprezentanti ai societății civile din România:
– Nu vom accepta folosirea “certificatului verde” Covid și nici încercările de a impune vaccinarea obligatorie a Românilor
– Nu vom accepta discriminarea anumitor categorii de cetățeni și segregarea pe criterii medico-sanitare a populației
– Nu vom accepta distrugerea statului de drept și alunecarea spre o formă de dictatura sanitară, sub pretextul pandemiei.
 
Semnatari:
Asociația Calea Neamului
Asociația NEAMUNIT
Asociația Alianța Părinților
Grupul Civic Starea de Libertate
Grupul Civic Legitimă Apărare
 
Data: 2 Octombrie 2021 – București